top of page

סדנאות עומק

סדנאות עומק מיועדות לתלמידים ממשיכים, שהשתתפו בסדנת מבוא אחת לפחות, לקראת

הכשרה כמטפלים בשיטת רוזן או להתפתחות אישית.

בסדנת עומק אנו יוצרים מרחב בטוח לתהליכים משמעותיים של קשר עם עצמנו ועם אחרים

דרך המגע המיוחד של שיטת רוזן.

ההתפתחות המקצועית משולבת בתהליך התפתחות אישי. הלימוד התנסותי בעיקרו ומשלב

הדגמות, תרגילים, שיתוף, תנועה.
 

לראשונה בארץ אנו פותחים תוכנית לימודים המשלבת סדנאות עומק ולימודים שבועיים. 


נושאים לדוגמה: 

 

 • המגע – הקשבה באמצעות מגע למתח השרירי הכרוני ולנשימה, קשר עם המטופל

       באמצעות מגע. תשומת לב לשינויים במצב הפנימי של המטופל ומעקב אחר התהליך

       המתפתח בטיפול. 

 • אנטומיה רגשית: הקשר בין הגוף והעולם הנפשי והרגשי. הגוף כמטפורה לנפש. 

 • תקשורת מילולית: שימוש במילים המאפשר להעמיק את החוויה הישירה, בשילוב עם המגע.

 • נוכחות גופנית ורגשית, שיתוף קשוב.​​

 • המסגרת הטיפולית - מרחב בטוח המאפשר תהליכים רגשיים.

סדנאות עומק_נגה1_בהיר_1.jpg
תוכנית לימודים 2023-2024:
 
 • סדנת מבוא למגע קשוב בשיטת רוזן

מנחה: כרמית בלום
מתי: 7-8 בספטמבר 2023
איפה: בקיבוץ אלונים, ליד טבעון
למי מיועדת הסדנה: למתעניינים חדשים בנושא עבודת מגע בשיטת מריון רוזן
 

 • סדנת עומק מרוכזת/אנטומיה רגשית

מנחות: רוני מוסנזון ומאיה סקאו-אולסן (דנמרק)
מתי: 26 בנובמבר – 1 בדצמבר 2023 –ראשון-חמישי 9:00-16:30, שישי 9:00-13:00 (סדנה ארוכה מהרגיל)
איפה: בטבעון
למי מיועדת הסדנה: לכל מי שלמד לפחות סדנת מבוא ויותר מכך, והשתתף במפגש הזום ב-23.7. (למי שלא השתתף במועד ניתן בתשלום אפשרות להקשיב להקלטה לזמן מוגבל)
 

 • סדנת מבוא למגע קשוב בשיטת רוזן

מנחה: כרמית בלום
מתי: 21-22 בדצמבר 2023
איפה: בקיבוץ אלונים, ליד טבעון
למי מיועדת הסדנה: למתעניינים חדשים בנושא עבודת מגע בשיטת מריון רוזן
 

 • סדנת עומק שבועית #1

מנחות: רוני מוסנזון וכרמית בלום
מתי: 6 מפגשים X 6 שעות, ימי שלישי 14:00-20:00 בתאריכים 2.1.24 – 6.2.24
איפה: גבעת חביבה
למי מיועדת הסדנה: לכל מי שלמד לפחות סדנת מבוא ויותר מכך.
 
 

 • סדנת עומק שבועית #2

מנחות: רוני מוסנזון וכרמית בלום
מתי: 6 מפגשים X 6 שעות, ימי שלישי 14:00-20:00 בתאריכים 12.3.24 – 16.4.24
איפה: גבעת חביבה
למי מיועדת הסדנה: לכל מי שלמד לפחות סדנת מבוא ויותר מכך.
 

 • סדנת מבוא למגע קשוב בשיטת רוזן

מנחה: כרמית בלום
מתי: 30-31 במאי 2024
איפה: בקיבוץ אלונים, ליד טבעון
למי מיועדת הסדנה: למתעניינים חדשים בנושא עבודת מגע בשיטת מריון רוזן
 

 • סדנת עומק מרוכזת

מנחות: רוני מוסנזון וכרמית בלום
מתי: 7-12 ביולי 2024
איפה: בקיבוץ אלונים, ליד טבעון
למי מיועדת הסדנה: לכל מי שלמד לפחות סדנת מבוא ויותר מכך.
 

*סדנאות עם מורות מחו"ל יתקיימו בתרגום עברית/אנגלית.
 
השתתפות בסדנת מבוא חובה לקראת המשך לימודים.
שימו לב לתאריכי סדנאות המבוא במהלך השנה. ניתן להצטרף בכל שלב לתוכנית לאחר השתתפות בסדנת מבוא. 


מידע נוסף והרשמה במרכז שילוב

*יתכנו שינויים ועדכונים בתאריכי הסדנאות 
bottom of page