סדנאות עומק

סדנאות עומק מיועדות לתלמידים ממשיכים, שהשתתפו בסדנת מבוא אחת לפחות, לקראת

הכשרה כמטפלים בשיטת רוזן או להתפתחות אישית.

בסדנת עומק אנו יוצרים מרחב בטוח לתהליכים משמעותיים של קשר עם עצמנו ועם אחרים

דרך המגע המיוחד של שיטת רוזן.

ההתפתחות המקצועית משולבת בתהליך התפתחות אישי. הלימוד התנסותי בעיקרו ומשלב

הדגמות, תרגילים, שיתוף, תנועה.


נושאים לדוגמה: 

 

  • המגע – הקשבה באמצעות מגע למתח השרירי הכרוני ולנשימה, קשר עם המטופל

       באמצעות מגע. תשומת לב לשינויים במצב הפנימי של המטופל ומעקב אחר התהליך

       המתפתח בטיפול. 

  • אנטומיה רגשית: הקשר בין הגוף והעולם הנפשי והרגשי. הגוף כמטפורה לנפש. 

  • תקשורת מילולית: שימוש במילים המאפשר להעמיק את החוויה הישירה, בשילוב עם המגע.

  • נוכחות גופנית ורגשית, שיתוף קשוב.​​

  • המסגרת הטיפולית - מרחב בטוח המאפשר תהליכים רגשיים.

סדנת עומק 2021-2022
סדנאות עומק יתקיימו במרכז שילוב בתאריכים:
סדנת עומק חורף 19-24 בדצמבר 2021

סדנת עומק אביב 8-13 במאי 2022
ראשון עד חמישי בשעות 9:00-16:00, שישי 9:00-14:00.
מידע נוסף והרשמה במרכז שילוב
*יתכנו שינויים ועדכונים בתאריכי הסדנאות