top of page

סדנאות עומק

סדנאות עומק מיועדות לתלמידים ממשיכים, שהשתתפו בסדנת מבוא אחת לפחות, לקראת

הכשרה כמטפלים בשיטת רוזן או להתפתחות אישית.

בסדנת עומק אנו יוצרים מרחב בטוח לתהליכים משמעותיים של קשר עם עצמנו ועם אחרים

דרך המגע המיוחד של שיטת רוזן.

ההתפתחות המקצועית משולבת בתהליך התפתחות אישי. הלימוד התנסותי בעיקרו ומשלב

הדגמות, תרגילים, שיתוף, תנועה.
 

לראשונה בארץ אנו פותחים תוכנית לימודים המשלבת סדנאות עומק ולימודים שבועיים. 


נושאים לדוגמה: 

 

  • המגע – הקשבה באמצעות מגע למתח השרירי הכרוני ולנשימה, קשר עם המטופל

       באמצעות מגע. תשומת לב לשינויים במצב הפנימי של המטופל ומעקב אחר התהליך

       המתפתח בטיפול. 

  • אנטומיה רגשית: הקשר בין הגוף והעולם הנפשי והרגשי. הגוף כמטפורה לנפש. 

  • תקשורת מילולית: שימוש במילים המאפשר להעמיק את החוויה הישירה, בשילוב עם המגע.

  • נוכחות גופנית ורגשית, שיתוף קשוב.​​

  • המסגרת הטיפולית - מרחב בטוח המאפשר תהליכים רגשיים.

סדנאות עומק_נגה1_בהיר_1.jpg
תוכנית סדנאות עומק ולימודים שבועיים 2022-2023:

 

סדנת עומק מרוכזת (אינטנסיב) סתיו: 20-24 בנובמבר 2022
ימים ראשון עד חמישי, שעות 9:00-16:00, בקיבוץ אלונים (ליד טבעון)

 

סדנת עומק שבועית #1: 27 בדצמבר 2022 עד 31 בינואר 2023
ימי שלישי 14:00-20:00 בבית ינאי

 

סדנת עומק שבועית #2: 14 בפברואר עד 28 במרץ 2023
ימי שלישי 14:00-20:00 בבית ינאי

 

סדנת עומק מרוכזת (אינטנסיב) קיץ: 9-13 ביולי 2023
ימים ראשון עד חמישי, שעות 9:00-16:00, בקיבוץ אלונים (ליד טבעון)


סדנת עומק מאי: 8-12 במאי 2022, ימים ראשון עד חמישי, שעות 9:00-16:00, בקיבוץ אלונים (ליד טבעון)

מידע נוסף והרשמה במרכז שילוב

*יתכנו שינויים ועדכונים בתאריכי הסדנאות 
bottom of page