top of page

מהי שיטת רוזן?

שיטת טיפול עדינה ועוצמתית המשלבת מגע ושיחה. באמצעות המגע המטפלים קשובים לשינויים

במתח השרירי הכרוני ובנשימה.

השיחה מעוגנת בגוף ומאפשרת למטופלים מודעות למה שהגוף מבטא מעבר למילים.

המגע הבטוח, הלא שיפוטי' יוצר סביבה בטוחה להרפייה עמוקה, ועמה עשויים לעלות על פני

השטח תכנים נפשיים, חוויות ורגשות שהמתח עוצר בגוף, ידע פנימי של האדם על עצמו שלא

תמיד נגיש למודעות. 


המגע בשיטת רוזן הוא גשר לרגש: מודעות רגשית דרך הרפייה של מתחים גופניים. 
הטיפול מאפשר לרכך דפוסי החזקה גופניים ונפשיים. המטופלים חווים חיוניות, התרחבות

ותנועה חדשה בגוף, ביחסים, בחיים. 


הטיפול עוזר להפחית כאבים ומצוקות הנובעים ממתח כרוני והשלכותיו כגון עייפות, תחושות

דיכאון וחרדה ועוד. הוא מאפשר לגלות ולפתח את הביטוי האישי והיצירתי, דרך התפתחות

אישית, מימוש עצמי והעמקת מודעות הקשר גוף-נפש-רוח. 

מריון רוזן, פיזיותרפיסטית שעבדה עם תלמידיו של קרל יונג פיתחה את השיטה מתוך חיפוש

קשר בין טיפול נפשי לעבודה עם הגוף והנשימה.

מריון הגדירה את השיטה כ"גישה אל הלא-מודע דרך מגע" (ספרה "שיטת רוזן לטיפול במגע" תורגם לעברית ויצא בהוצאת אח)/

שיטת רוזן כוללת שני ערוצים נפרדים: טיפול במגע ותנועה.

הטיפול במגע הוא פרטני, התנועה נלמדת בקבוצות. שיטת התנועה משלימה את עבודת המגע.

מריון רוזן פיתחה אותה כדרך למניעת כאבים ומגבלות תנועה. התנועות מבוססות על תרגילים שנתנה למטופלים בתור פיזיותרפיסטית, בליווי מוסיקה.

מריון רצתה שתנועה חופשית מתוך הליבה תהיה לחלק מהחיים, שהיומיום יהפוך לריקוד. 
ניתן להתנסות בתנועה בשיטת רוזן במסגרת סדנאות העומק לטיפול במגע.*


המרכז הישראלי לשיטת רוזן מקיים סדנאות ומסגרות לימוד והתפתחות לקראת הכשרה מקצועית כמטפלים בשיטת רוזן ולהתפתחות אישית. ההכשרה מוכרת על ידי מכון רוזן העולמי, אירגון גג המוקדש לשמירה על הערכים והתקנים המקצועיים של שיטת רוזן ברחבי העולם.

כל המטפלים בשיטת רוזן מחוייבים לקוד האתי ולעקרונות המקצועיים. 

*כיום אין עדיין הכשרה למורים בתנועה בארץ. למידע על כיתות תירגול ניתן ליצור קשר עם יורי נלקן, מורה לתנועה: ynelken@gmail.com

עיצוב: נגה מוסנזון

מריון רוזן על שיטת רוזן

bottom of page