top of page

תוכנית ההכשרה 

תוכנית ההכשרה במרכז הישראלי לשיטת רוזן כוללת מפגשי היכרות עם השיטה, סדנאות

מבוא וסדנאות עומק, לימודים שבועיים, הדרכות אישיות וקבוצתיות וטיפולים אישיים.

 
הלימוד התנסותי-חוויתי בעיקרו, כולל תרגילים, הדגמות, שיתופים, אנטומיה רגשית,

פרקטיקום ועוד.

 

בסדנאות לומדים תלמידים מתחילים וממשיכים ביחד. 


ההכשרה מיועדת למעוניינים בתעודת הסמכה כמטפלים בשיטת רוזן או למטרות התפתחות

אישית ומקצועית.

 

אין צורך בניסיון קודם.


ההכשרה במרכז הישראלי לשיטת רוזן מוכרת על ידי מכון רוזן הבינלאומי, אירגון גג המוקדש

לשמירה על הערכים והתקנים המקצועיים של שיטת רוזן ברחבי העולם. 

מידע נוסף על המכון: https://roseninstitute.net

הלימודים נערכים במסגרת מרכז שילוב 

 

רשימה כללית של דרישות ההכשרה כמטפלים: 

  • קורס אנטומיה בסיסי כללי (לפחות 50 שעות)

  • התמחות

​​

 

למעוניינים בתעודת מטפלים יש להשלים את תוכנית ההכשרה המלאה תחת הדרכה של צוות המורים. להתפתחות אישית ניתן להשתתף בסדנאות מבלי להשלים את התוכנית המלאה.

עיצוב: נגה מוסנזון
bottom of page